Publication details

 

Systémy řízení

Basic information
Original title:Systémy řízení
Title in English:Systems of Management
Authors:Ivan Hálek, Dagmar Palatová, Radoslav Škapa
Information from University Press
Price:152,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 123 s. ISBN 80-210-3650-8.Export BibTeX
@book{568626,
author = {Hálek, Ivan and Palatová, Dagmar and Škapa, Radoslav},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {management; theory of systems; information systems},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3650-8},
publisher = {Masarykova univerzita v Brně},
title = {Systémy řízení},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Učebnice
Keywords:management; theory of systems; information systems

V úvodní části je seznámeni s filozofií, základními pojmy a metodologickým užitím teorie systémů pro komplexní zobrazení podniku, jako celku, sestávajícího ze vzájemně se podmiňujících věcných, lidských a informačních procesů. Druhá část se zabívá principy architektury informačních systémů řízení podniků. Publikace ústí v otázky řízení lidí v podniku

This text aims to introduce students to the basics of theory of systems and principles of its utilisation in the management of a company. The introductory part looks at the basic concepts and methodological use of theory of systems for the complex representation of a firm as a whole, consisting of interdependent material, human and information processes. The second part results in principles of architecture used in company management information systems.