24. - 28. listopadu 2014
Vyhlášení voleb do Akademického senátu MU 2014-2017

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akademické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění...

více

27. listopadu 2014
Diskuze u kulatého stolu: Elektronický akviziční systém pro knihovnický systém Aleph

Knihovna univerzitního kampusu MU a tým CTT vás zvou na diskuzi u kulatého stolu na téma Elektronický akviziční systém pro knihovnický systém Aleph. Akce se koná ve čtvrtek 27. listopadu...

více

2. prosince 2014
Závěrečný koncert oslav 95. výročí Masarykovy univerzity

Srdečně zveme na adventní koncert Masarykovy univerzity, který je zároveň závěrečným koncertem roku oslav 95. výročí založení naší univerzity.

Slavnostní závěrečný koncert se uskuteční

více