Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení

 • Analytická chemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Anatomie, histologie a a embryologie (Lékařská fakulta)
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (Lékařská fakulta)
 • Anorganická chemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Antropologie (Přírodovědecká fakulta)
 • Archeologie pravěku a středověku (Filozofická fakulta)
 • Biochemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Biomolekulární chemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Česká literatura (Filozofická fakulta)
 • Český jazyk (Filozofická fakulta)
 • Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) (Filozofická fakulta)
 • Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) (Filozofická fakulta)
 • Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) (Filozofická fakulta)
 • Dějiny státu a práva (Právnická fakulta)
 • Dějiny umění (Filozofická fakulta)
 • Dermatovenerologie (Lékařská fakulta)
 • Ekologie (Přírodovědecká fakulta)
 • Ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
 • Ekotoxikologie (Přírodovědecká fakulta)
 • Etnologie (Filozofická fakulta)
 • Filozofie (Filozofická fakulta)
 • Finanční právo a finanční vědy (Právnická fakulta)
 • Fyzická geografie (Přírodovědecká fakulta)
 • Fyzika kondenzovaných látek (Přírodovědecká fakulta)
 • Fyzika plazmatu (Přírodovědecká fakulta)
 • Fyzikální chemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Fyziologie rostlin (Přírodovědecká fakulta)
 • Fyziologie živočichů (Přírodovědecká fakulta)
 • Genomika a proteomika (Přírodovědecká fakulta)
 • Geologické vědy (Přírodovědecká fakulta)
 • Gynekologie a porodnictví (Lékařská fakulta)
 • Historie - české dějiny (Filozofická fakulta)
 • Historie - obecné dějiny (Filozofická fakulta)
 • Hospodářská politika (Ekonomicko-správní fakulta)
 • Hudební výchova (Pedagogická fakulta)
 • Chemie životního prostředí (Přírodovědecká fakulta)
 • Chirurgie (Lékařská fakulta)
 • Informatika (Fakulta informatiky)
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (Přírodovědecká fakulta)
 • Kinantropologie (Fakulta sportovních studií)
 • Klasická filologie (Filozofická fakulta)
 • Klinická psychologie (Filozofická fakulta)
 • Lékařská biologie (Lékařská fakulta)
 • Lékařská farmakologie (Lékařská fakulta)
 • Lékařská fyziologie (Lékařská fakulta)
 • Lékařská chemie a biochemie (Lékařská fakulta)
 • Lékařská imunologie (Lékařská fakulta)
 • Lékařská mikrobiologie (Lékařská fakulta)
 • Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) (Filozofická fakulta)
 • Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) (Filozofická fakulta)
 • Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky) (Filozofická fakulta)
 • Matematika - Algebra a teorie čísel (Přírodovědecká fakulta)
 • Matematika - Aplikovaná matematika (Přírodovědecká fakulta)
 • Matematika - Geometrie (Přírodovědecká fakulta)
 • Matematika - Matematická analýza (Přírodovědecká fakulta)
 • Mezinárodní právo soukromé (Právnická fakulta)
 • Mikrobiologie (Přírodovědecká fakulta)
 • Molekulární biologie a genetika (Přírodovědecká fakulta)
 • Muzikologie (Filozofická fakulta)
 • Neurologie (Lékařská fakulta)
 • Občanské právo (Právnická fakulta)
 • Obecná a diachronní lingvistika (Filozofická fakulta)
 • Obchodní právo (Právnická fakulta)
 • Oftalmologie (Lékařská fakulta)
 • Onkologie (Lékařská fakulta)
 • Organická chemie (Přírodovědecká fakulta)
 • Otorhinolaryngologie (Lékařská fakulta)
 • Patologická fyziologie (Lékařská fakulta)
 • Patologie (Lékařská fakulta)
 • Pedagogika (Filozofická fakulta)
 • Pedagogika (Pedagogická fakulta)
 • Pediatrie (Lékařská fakulta)
 • Podniková ekonomika a management (Ekonomicko-správní fakulta)
 • Politologie (Fakulta sociálních studií)
 • Pomocné vědy historické (Filozofická fakulta)
 • Pracovní právo a sociální zabezpečení (Právnická fakulta)
 • Právo Evropské unie (Právnická fakulta)
 • Psychiatrie (Lékařská fakulta)
 • Radiologie (Lékařská fakulta)
 • Religionistika (Filozofická fakulta)
 • Sociální politika a sociální práce (Fakulta sociálních studií)
 • Sociální psychologie (Fakulta sociálních studií)
 • Sociologie (Fakulta sociálních studií)
 • Speciální pedagogika (Pedagogická fakulta)
 • Správní právo a právo životního prostředí (Právnická fakulta)
 • Stomatologie (Lékařská fakulta)
 • Teoretická fyzika a astrofyzika (Přírodovědecká fakulta)
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (Filozofická fakulta)
 • Teorie a dějiny slovanských literatur (ruská literatura) (Filozofická fakulta)
 • Teorie práva (Právnická fakulta)
 • Trestní právo (Právnická fakulta)
 • Ústavní právo a státověda (Právnická fakulta)
 • Veřejná ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)
 • Veřejná ekonomie a regionální rozvoj (Ekonomicko-správní fakulta)
 • Vnitřní lékařství (Lékařská fakulta)
 • Výtvarná výchova (Pedagogická fakulta)
 • Vývojová psychologie (Fakulta sociálních studií)
 • Zoologie (Přírodovědecká fakulta)