Research Project Results

 

Národní strana 2003 - 2012: obrana národních zájmů

Project Identification:GPP408/10/P098
MU Investigator:PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects-

Publications:

 
2013

SMOLÍK, Josef.
Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003-2012. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 368 pp. Politologická řada, svazek č. 39. ISBN 978-80-7325-307-3.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Subkultura skinheads v České republice. In Sociálna patológia optikou sociologického skumania (slovensko-české sociologické dni). Vyd. 1. Bratislava : Stimul, 2013. ISBN 978-80-8127-077-2, pp. 360-371. 3.10.2012, Modra.


more

 
2012

SMOLÍK, Josef.
Gangy etnických menšin: základní charakteristiky a normy. In Životní styl směřující k delikvenci. Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS. Vyd. 1. Praha : MČSS, 2012. ISBN 978-80-903541-9-7, pp. 107-117. 2012, Blansko.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Krajní pravice ve střední Evropě. In XXIV. letní škola historie. Dědictví materiální i dědictví idejí. Vyd. 1. Praha : Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. PdF UK, 2012. ISBN 978-80-7290-556-0, pp. 69-83. 1.7.2011, Praha.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Rodina v programatice českých krajně pravicových politických stran. In Socialia 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-232-4, pp. 50-58. 4.9.2012, Hradec Králové.


more

 

SMOLÍK, Josef - VEJVODOVÁ, Petra.
Vybrané techniky sběru dat v prostředí krajní pravice. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno, CBSS. ISSN 1214-7737, 2012, vol. X, no. 1, pp. 36-71.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Vybrané vlastenecké organizace v ČR. In Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Vyd. 1. Brno : Institut mezioborových studií, 2012. ISBN 978-80-87182-27-7, pp. 939-944. 2012, Brno.


more

 

MAREŠ, Miroslav - SMOLÍK, Josef.
White Power Music and Interconnected Issues in in the Czech Republic, 1999-2011. In Shekhovtsov, Anton - Jackson, Paul. White Power Music. Scenes of Extreme-Right Resistance. Vyd. 1. Ilford, Northampton : Searchlight Magazine Ltd and the Radicalism and New Media Research Group, RNM Publications, University of Northampton, 2012. Mapping the Far-Right, ISBN 978-0-9522038-9-6, pp. 71-83.


more

 
2011

SMOLÍK, Josef.
Aktivity MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance: vybraná témata. In Socialia 2011. Participácia inštitucií verejnej správy a pomáhajucich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. Vyd. 1. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0305-3, pp. 253-258. 2011, Banská Bystrica.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Far right-wing political parties in the Czech Republic: hetero-geneity, cooperation, competition. Slovenská politologická revue, Trnava, Katedra politológie FF UCM v Trnave, Slovakia. ISSN 1335-9096, 2011, vol. XI, no. 2, pp. 99-111.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Národní garda: krátký příběh. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno, CBSS. ISSN 1214-7737, 2011, vol. IX, no. 1, pp. 16-35.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Politická korektnost jako sociální deviace?. In Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací. Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS. Praha : MČSS, 2011. ISBN 978-80-903541-8-0, pp. 19-25. 2011, Blansko.


more

 
2010

SMOLÍK, Josef.
Apolitičtí skinheads a volný čas. In Socialia 2010. Sociální deviace v kontextu společenských věd. Sborník recenzovaných příspěvků z konference Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-091-7, pp. 369-376. 2010, Hradec Králové.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Česká krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno, CBSS. ISSN 1214-7737, 2010, vol. VIII, no. 1, pp. 73-94.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Krajně pravicové politické strany v ČR: heterogenita, kooperace, konkurence. In Bargel, Miroslav, Mühlpachr, Pavel a kol.: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. Vyd. 1. Brno : Institut mezioborových studií, 2010. Sociopedie, ISBN 978-80-87182-12-3, pp. 118-127.


more

 

book coverSMOLÍK, Josef - VEJVODOVÁ, Petra.
Politický extremismus jako bezpečnostní hrozba?. In Smolík, J., Šmíd, T. a kol. (2010): Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2010. Monografie, ISBN 978-80-210-5288-8, pp. 43-67.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Subkultury mládeže a sociální pedagogika. In Bargel, M., Bakošová, Z. (eds.): Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy. Vyd. 1. Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2010. ISBN 978-80-87182-15-4, pp. 328-333. 2010, Brno.


more

 

SMOLÍK, Josef - ŠIMÁKOVÁ, Dagmar.
Využití poznatků o politickém extremismu v praxi. In Kdo slyší hlas volajícího na poušti. Vyd. 2010. Praha : MČSS, 2010. ISBN 978-80-903541-7-3, pp. 153-160. 14.4.2010, Vranov nad Dyjí.


more