Project details

 

Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

Project Identification:GAP209/10/0309
Project Period:1/2010 - 12/2013
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowUniversity of Ostrava
Responsible Person:Assoc. Prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Publications/Results:more