Project details

 

Ekotoxikologie antropogenních kontaminantů a přírodních toxinů (EKOTOX)

Project Identification:MUNI/A/0887/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.
Mgr. Daniela Baráková
Mgr. Martin Beníšek, Ph.D.
Mgr. Martina Čížková
RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D.
RNDr. Barbora Javůrková, Ph.D.
Bc. Adam Jonáš
Mgr. Petra Labohá, Ph.D.
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.
RNDr. Veronika Mlčáková, Ph.D.
Mgr. Martina Nešporová
RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
Mgr. Pavel Odráška, Ph.D.
RNDr. Hana Paskerová
Mgr. Klára Šmídová, Ph.D.
Mgr. Eva Šuteková
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.