Project details

 

Moderní metody biochemického výzkumu

Project Identification:MUNI/A/0977/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Project Team Member:Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Mgr. Lýdia Hlinecká
Assoc. Prof. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Mgr. Jitka Klempová
Mgr. Jan Komárek
Mgr. David Kovář, Ph.D.
Mgr. Aleš Mádr
Assoc. Prof. Ing. Martin Mandl, CSc.
Mgr. Jana Mrázková
Mgr. Eva Pakostová, Ph.D.
Mgr. Nikola Ptáčková, Ph.D.
Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Mgr. Renata Šromová
Mgr. Dana Vargová
Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Mgr. Žaneta Zákoutská
Mgr. Lukáš Zeman
Publications/Results:more