Project details

 

Fyzika hvězd a hvězdných soustav (FYHA)

Project Identification:MUNI/A/0968/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Kateřina Bartošková
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D.
Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Mgr. Jiří Liška, Ph.D.
Mgr. Hana Marková
Mgr. Lenka Matěchová
Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Mgr. Jan Polster, Ph.D.
Mgr. Milan Prvák
Mgr. Tereza Skalická
Mgr. Jan Skalický
Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
Mgr. Gabriel Szász
Bc. Petr Šafařík
Assoc. Prof. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Mgr. Pavel Zvěřina
Publications/Results:more