Project details

 

Geodynamické a environmentální procesy na východním okraji Českého masívu (Geodyn)

Project Identification:MUNI/A/1049/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Project Team Member:Mgr. Pavla Filipská
Mgr. Pavlína Frýbová
Mgr. Sven Hönig, Ph.D.
Mgr. Juraj Hrabovský, Ph.D.
Mgr. Ing. Petra Jakubová
Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
Mgr. Hana Pásková
Mgr. Martin Pavlík
Mgr. Lucie Potočárová
Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Mgr. Miroslav Šulák
Mgr. Jiří Toman
Assoc. Prof. RNDr. Josef Zeman, CSc.