Project details

 

Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v biologických a chemických oborech (KVAS-BCH)

Project Identification:MUNI/A/1059/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Project Team Member:Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Assoc. Prof. Ing. Martin Mandl, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.