Project details

 

Evropské finanční systémy (EFIS)

Project Identification:MUNI/A/0894/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Economics and Administration
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Project Team Member:Ing. Luděk Benada
Ing. Veronika Bučková, Ph.D.
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Mgr. Petr Červinek
Oleg Deev
Ing. Peter Halický
Ing. Dionýz Horváth
Prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Ing. Bc. Jana Hvozdenská
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
Ing. Mgr. Eva Kutová
Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
Ing. Taťána Lyčková
Ing. Petr Málek
Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Ing. František Řezáč, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Ing. Lukáš Schön
Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
Ing. Juraj Strieženec
Ing. Martin Svítil, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Ing. Miroslava Šikulová
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Ing. Jiří Zajíček
Publications/Results:more