Detail projektu

 

Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Čínština pro praxi)

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0289
Období řešení:11/2010 - 9/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaUniverzita Palackého v Olomouci
Odpovědná osoba:Ing. Pavel Pomezný
Klíčová slova:čínská filologie, portál čínských studií, e-learning, uplatnitelnost absolventa v praxi
Anotace

Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie při Univerzitě Palackého s následujícími cíli: 1) Zlepšit dostupnost pramenů a studijních materiálů pro studium oboru; 2) Zavést a prohloubit využití e-learningových postupů ve výuce; 3) Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce studijních a pracovních dovedností a po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství. Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů a zavedení 7 nových spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP a kulturní studia Číny na MU v Brně.