Detail projektu

 

Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU (Inovace studia historie)

Kód projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0237
Období řešení:1/2011 - 12/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Tomáš Bouda
Eva Homolová
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaCentrum pro studium demokracie a kultury
Anotace

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů mag. studijního programu historie na Historickém ústavu FF MU, a to prostřednictvím rozvoje magisterské specializace "Církevní dějiny" a podpory ostatních čtyř magisterských specializací. V rámci projektu dojde ke strukturálním i obsahovým změnám ve výuce: budou vytvořeny nové kurzy, vydány nové studijní publikace, e-learning, zrealizovány domácí i zahraniční exkurze a intenzivní modulová výuka. Studium bude dále rozšířeno o nabídku kolokvií, speciálních kurzů a vícedenních diskusních fór s profesory ze zahraničních univerzit. Bude rozšířeno zázemí pro studium: vybavení knihovny o počítače, nové knihy a zahraniční odborné časopisy.