Detail projektu

 

Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí

Kód projektu:CZ.1.07/1.1.00/14.0048
Období řešení:2/2011 - 12/2013
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:PaedDr. Věra Večeřová
Člen realizačního týmu:Ing. Jana Hrádková
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Lenka Ševčíková
Mgr. Renáta Vychodilová
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků středních škol v oblasti jazykové přípravy se zaměřením na problematiku sportu formou interaktivních e-learningových kurzů. Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence žáků tak, aby byli schopni získané informace implementovat do oblasti komunikace v reálném sportovním prostředí. Během výukového procesu pak žáky motivovat a vést ke zlepšení jazykových schopností v méně běžných a odborných situacích a tím přispět k usnadnění komunikace ve specifických kruzích, které sportovní prostředí představuje. Projekt reflektuje na potřeby RVP pro střední školy a umožňuje posílit rozvoj receptivních, produktivních a interaktivních jazykových dovedností žáků. Výstupy projektu budou dostupné při přechodu SŠ na RVP a přispějí k realizaci reformy. Základní aktivity projektu budou zahrnovat přípravu a realizaci e-learningových kurzů a metodických příruček. Výstupem projektu budou e-learningové kurzy dvanácti vybraných sportů, metodické příručky a www stránky.