Project details

 

Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi

Project Identification:NT11218-6/2010 (CEP Id: NT11218)
Project Period:9/2010 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Health of the CR
MU Faculty/Unit:
Central European Institute of Technology
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Project Team Member:Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Assoc. Prof. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D.
Publications/Results:more