Detail projektu

 

Mapování výskytu makrolidové rezistence původce syfilis v ČR a molekulární typizace jednotlivých syfilitických kmenů

Kód projektu:NT11159
Období řešení:9/2010 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Lékařská fakulta
Řešitel na MU:prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaStátní zdravotní ústav
Odpovědná osoba:Ing. Jana Kalinová, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Celogenomová sekvenace několika kmenů Treponema pallidum (TP, t.j. kmenů Nichols, SS14, Mexico A a DAL-1) umožnila vývoj vysoce specifické PCR diagnostiky TP. PCR detekce treponemální DNA umožňuje identifikovat kmenově specifické genomové sekvence a také geneticky vyšetřovat citlivost na některá antibiotika. Cílem projektu je sběr klinických vzorků z ČR a to zejména anogenitálních stěrů a vzorků plné krve. Z těchto vzorků budeme izolovat treponemální DNA, kterou budeme po amplifikaci sekvenovat (ve variabilních chromosomálních lokusech). Navíc budeme molekulárně biologicky určovat rezistenci k makrolidovým antibiotikům a klindamycinu. Sekvence získané z různých izolátů TP budou srovnány a profil jednonukleotidových záměn, delecí a inzercí bude využit pro shlukovací analýzu treponemálních izolátů a pro epidemiologické účely. Dále budeme vyvíjet rychlejší a levnější diagnostické testy pro molekulární typizaci původce syfilis.