Detail projektu

 

CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

Kód projektu:CZ.1.05/2.1.00/03.0086
Období řešení:12/2010 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) - 2.1 Regionální VaV centra
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Publikace/Výsledky:více
WWW stránky projektu:odkaz do nového oknahttp://www.ceplant.cz
Anotace

Účelem projektu je vybudovat regionální VaV centrum v oblasti nízkonákladových nanotechnologických povrchových úprav schopné pružně reagovat na poptávku aplikační sféry a to především malých a středních podniků (MSP) a poskytovat praktická řešení technologických problémů pro průmyslové partnery z podstatné časti sektorů průmyslu v ČR. V dlouhodobém horizontu je vizí projektového týmu vybudovat Centrum, které bude vyhledávaným VaV partnerem i pro velké nadnárodní společnosti.