Project details

 

Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot

Project Identification:GAP305/11/1564
Project Period:1/2011 - 12/2013
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Central European Institute of Technology
MU Investigator:Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
Publications/Results:more