Detail projektu

 

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Kód projektu:GAP505/11/0779
Období řešení:1/2011 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Mgr. Vendula Polášková, Ph.D.
RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Otázka, zda rozšíření druhů na různých škálách je určeno spíše schopností druhů se šířit nebo jejich nároky na prostředí, nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Meta-společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou vhodným modelovým systémem na testování relativního vlivu proměnných prostředí a schopnosti šíření, protože (1) jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které se navzájem liší schopností šíření, ale sdílejí stejné prostředí, (2) prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště oddělená navzájem geografickými bariérami a prameništní druhy se šíří převážně mezi povodími, a (3) náš tým již nashromáždil v zájmovém území pro modelové lokality velice dobré údaje o klíčových parametrech prostředí. V tomto projektu chceme oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv parametrů prostředí a prostorové struktury na rozšíření druhů různých skupin vodních bezobratlých a testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty.