Project details

 

Perzistentní organické polutanty v atmosférických aerosolech: procesy, které ovlivňují dálkový transport v Evropě

Project Identification:GAP503/11/1230
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. Gerhard Lammel, PhD.
Publications/Results:more