Detail projektu

 

Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR

Kód projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0044 (kód CEP: EE2.3.20.0044)
Období řešení:6/2011 - 5/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sportovních studií
Řešitel na MU:PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Martina Holoušová
Ing. Dana Kadlčková
Kateřina Novotná
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na vytvoření vědeckého týmu v čele s reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně provozovávání pohybové aktivity a tělesné zdatnosti různých věkových skupin v ČR. Cílů definovaných v projektu bude dosaženo prostřednictvím: • Vytvoření nového, vysoce kvalitního výzkumného týmu z řad odborníků MU v Brně • Reintegrace českého vědce působícího v zahraničí • Navázání spolupráce s odbornými zahraničními institucemi • Zjištění úrovně pohybových aktivit (dotazníkové šetření na velkém vzorku populace – řádově tisíce respondentů) a zdatnosti (terénní šetření úrovně zdatnosti u desítek až stovek zástupců vzorku zkoumané populace) u vybraných skupin populace ČR • Navržení východisek a tvorba metodických materiálů vedoucích ke snížení pohybové inaktivity pro jednotlivé skupiny zkoumané populace (např. i pro oblast školství…) • Vytvoření publikace mapující pohybovou aktivitu a úroveň zdatnosti v ČR • Vzdělávání pracovníků vědeckého týmu na odborných konferencích a workshopech • Pořádání osvětových akcí (popularizace vědy) pro laickou veřejnost.