Detail projektu

 

Výzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost

Kód projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0052
Období řešení:7/2011 - 6/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Člen realizačního týmu:Ing. Jana Majerová
Mgr. Iva Sedláková
Publikace/Výsledky:více
Anotace

V rámci projektu dojde k významnému personálnímu posílení a rozvoji excelentního VaV týmu sestaveného z 2 expertních skupin. Jedna skupina, složená převážně z vědců Ústavu fyziky Země, bude kompetentní pro oblast evaluace dlouhodobé seismické stability území, nutné mj. pro bezpečný provoz jaderných elektráren. Druhá expertní skupina složená převážně z vědců Ústavu geologických věd řeší mj. podzemní ukládání jaderného odpadu. Obě expertní skupiny disponují potřebnými zkušenostmi i materiálovým zázemím, avšak jejich personální posílení vždy o 1 renomovaného zahr. experta jim umožní posun na kvalitativně vyšší odbornou úroveň a dosažení excelence v daném oboru. Mj. i díky přenosu zahraničního know-how dosáhnou obě expertní skupiny lepších publik. výsledků, naváží intenzivnější mezinár. spolupráci, prohloubí spolupráci s průmyslem a zvýší šance v soutěži o nár. a mez. granty. Významným přínosem projektu bude věd. propojení obou tematicky blízkých expert. skupin do 1 kompaktního VaV týmu.