Project details

 

Genetické a elektrokardiografické faktory prognózy pacientů se srdečním selháním (GESS)

Project Identification:MUNI/A/0811/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Project Team Member:MUDr. Irena Andršová, Ph.D.
MUDr. Marián Felšőci, Ph.D.
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
MUDr. Roman Štípal, Ph.D.
Publications/Results:more