Project details

 

Vliv paroxetinu na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Vliv paroxetinu na metamfetaminovou závislost)

Project Identification:MUNI/A/0763/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Petra Amchová
MVDr. Zuzana Babinská
Mgr. Jana Merhautová
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D.
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D.
Publications/Results:more