Project details

 

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012 (Databaze2012)

Project Identification:MUNI/A/0917/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Law
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Project Team Member:JUDr. Martin Cempírek, Ph.D.
Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
JUDr. Michal Malaník
Mgr. Marie Poláčková, Ph.D.
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Mgr. Jan Zálešák