Project details

 

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (DN)

Project Identification:MUNI/A/0926/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Law
MU Investigator:Mgr. Veronika Kozlová
Project Team Member:Mgr. Ing. Martina Cirbusová
Assoc. Prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Publications/Results:more