Project details

 

Rozhodovací činnost zahraničních soudů ve věcech nároků z nekalé soutěže 3 (RČ 3)

Project Identification:MUNI/A/0930/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Law
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Project Team Member:JUDr. Ondřej Hruda, Ph.D.
Publications/Results:more