Detail projektu

 

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900)

Kód projektu:DF12P01OVV015
Období řešení:3/2012 - 12/2015
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo kultury ČR
Programový rámec / typ projektu:NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Člen realizačního týmu:PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Další fakulta/pracoviště MU:
Ústav výpočetní techniky
Člen realizačního týmu:Mgr. Pavel Bohumel
Mgr. Lucie Burianová
Mgr. Petr Kovács
Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.
Mgr. Jitka Spurná
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt si klade za cíl vytvořit přehledný geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900), který vychází z propojení mapových podkladů s informacemi z oblasti tradiční lidové kultury definovanými místně (Morava) a časově (1750–1900). Hlavní výstup projektu v podobě on-line přístupného geografického informačního systému nabídne uživatelům (laikům i odborníkům) informační platformu zahrnující poznatky o dokumentovaných jevech z oblasti materiální i nemateriální lidové kultury a o míře jejich dosavadního zpracování – a to vždy ve vazbě na konkrétní sídelní lokalitu či různě definované geografické celky (např. soudní okres, farnost, panství, etnografický region atd.). Zprovoznění geografického informačního systému tradiční lidové kultury představuje efektivní způsob zpřístupnění rozsáhlého pole odborných znalostí z oboru etnologie a jejího systematického studia lidové kultury nejširší veřejnosti. Důraz je kladen na soustředění informací z různě roztříštěných zdrojových dokumentů do jedné informační báze, která může přispět k lepší informovanosti o rozmanitostech, bohatství a významu historických forem tradiční kultury jako jednoho z důležitých faktorů přispívajících k formování lokální, regionální a národní identity a z nich vycházejících kulturních specifik. Tyto popsané vlastnosti předurčují geografický informační systém tradiční lidové kultury, aby se stal významným informačním zdrojem pro edukační, populárně-naučnou činnost i odbornou činnost (v oblasti tradiční lidové kultury, historie, kulturní historie, sociologie).