Detail projektu

 

Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (PROEFES)

Kód projektu:CZ.1.07/1.3.41/01.0033
Období řešení:8/2012 - 1/2015
Investor:odkaz do nového oknaJihomoravský kraj
Fakulta/Pracoviště MU:
Ústav výpočetní techniky
Řešitel na MU:Mgr. Nina Hrtoňová
Člen realizačního týmu:Michal Heppler
Mgr. Bc. Libor Juhaňák
Mgr. Pavel Krejčí
Ing. Tomáš Lenikus
RNDr. Václav Lorenc
Bc. Mgr. Henrieta Mikleová
Ing. Helena Mojdlová
Mgr. Martina Novotná Buršíková
Martin Pařízek
Mgr. Lukáš Pazderka
Veronika Pazderková, DiS.
Martin Pelikán
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
Ing. Aleš Roček
Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
Mgr. Petr Sudický
Ing. et Ing. Karel Tesař
PhDr. Tamara Váňová
Mgr. Jiří Winkler
Mgr. Anna Winklerová
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Zounková
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaZápadočeská univerzita v Plzni
Odpovědná osoba:Doc. Ing. Martin Fusek, CSc.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Cílem projektu je podpořit profesní vývoj učitelů tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní výuku s podporou moderních technologií. Předkládaný projekt PROEFES poskytne školám provázaný systém vzdělávání učitelů v technologické i metodické oblasti problematiky ICT obecně s důrazem na e-learning. Využitelnost vzdělávání je podpořena poskytnutím technického zázemí, aby se samotné školy nemusely zabývat technickými problémy a mohly se plně věnovat pedagogické činnosti. V projektu bude vytvořeno 20 on-line kurzů, jejichž prostřednictvím bude kombinovanou formou vzděláno 380 učitelů JMK. Kromě vzdělávání včetně poskytnutí technického a konzultačního zázemí umožní navrhovaný projekt školám získat metodickou pomoc při tvorbě vlastních elektronických studijních materiálů, prostor pro společné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Projekt bude realizován odborným pracovištěm, Ústavem výpočetní techniky MU a odborným metodickým pracovištěm, Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU. Projekt je spolufinancování ze strany EU a ze státního rozpočtu ČR.