Detail projektu

 

Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (PROEFES)

Kód projektu:CZ.1.07/1.3.41/01.0033
Období řešení:8/2012 - 1/2015
Investor:odkaz do nového oknaJihomoravský kraj
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Fakulta/Pracoviště MU:
Ústav výpočetní techniky
Řešitel na MU:Mgr. Nina Hrtoňová
Člen realizačního týmu:Ing. Lucie Klimentová
Ing. Helena Mojdlová
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaZápadočeská univerzita v Plzni
Odpovědná osoba:Doc. Ing. Martin Fusek, CSc.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Cílem projektu je podpořit profesní vývoj učitelů tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní výuku s podporou moderních technologií. Předkládaný projekt PROEFES poskytne školám provázaný systém vzdělávání učitelů v technologické i metodické oblasti problematiky ICT obecně s důrazem na e-learning. Využitelnost vzdělávání je podpořena poskytnutím technického zázemí, aby se samotné školy nemusely zabývat technickými problémy a mohly se plně věnovat pedagogické činnosti. V projektu bude vytvořeno 20 on-line kurzů, jejichž prostřednictvím bude kombinovanou formou vzděláno 380 učitelů JMK. Kromě vzdělávání včetně poskytnutí technického a konzultačního zázemí umožní navrhovaný projekt školám získat metodickou pomoc při tvorbě vlastních elektronických studijních materiálů, prostor pro společné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Projekt bude realizován odborným pracovištěm, Ústavem výpočetní techniky MU a odborným metodickým pracovištěm, Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU.