Research Project Results

 

Lymfocytární subpopulace u pacientů s humorálními imunodeficity

Project Identification:NR7981
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2004 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR -

Publications:

 
2007

LITZMAN, Jiří - VLKOVÁ, Marcela - PIKULOVÁ, Zdenka - ŠTIKAROVSKÁ, Dagmar - LOKAJ, Jindřich.
T and B lymphocyte subpopulations and activation/differentiation markers in patients with selective IgA deficiency. Clin Exp Immunol, Great Britain. ISSN 0009-9104, 2007, vol. 147, no. 2, pp. 249-254.


more

 
2006

MOSCHESE, Viviana - LITZMAN, Jiří - CALLEA, Francesco - CHINI, Loredana - DEVITO, Rita - CARSETTI, Rita - DICESARE, Silvia - GEISSMAN, Frederic - BROUSSE, Nicolle - ROSSI, Paolo - DURANDY, Anne.
A novel form of non-X-linked hyperigm associated with growth and pubertal disturbances and with lymphoma development. J Pediatr, Mosby, USA. ISSN 0022-3476, 2006, vol. 148, no. 3, pp. 404-406.


more

 

VLKOVÁ, Marcela - THON, Vojtěch - ŠÁRFYOVÁ, Mária - BLÁHA, Luděk - SVOBODNÍK, Adam - LOKAJ, Jindřich - LITZMAN, Jiří.
Age dependency and mutual relations in T- and B- lymphocyte abnormalities in CVID patients. Clin Exp Immunol, Blaskwell Synergy, Great Britain. ISSN 0009-9104, 2006, vol. 143, no. 2, pp. 373-379.


more

 

SOBOTKOVÁ, Marta - BARTŮŇKOVÁ, Jiřina - LITZMAN, Jiří - ZACHOVÁ, Radana - JÍLEK, Dalibor - KRYŠTŮFKOVÁ, Olga - NĚMEČEK, Vratislav - VERNEROVÁ, Eva - ŠEDIVÁ, Anna.
Výskyt infekce virem hepatitidy G (HGV) u pacientů léčených intravenózními imunoglobuliny v České republice. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. ISSN 1210-7913, 2006, vol. 55, no. 4, pp. 136-139.


more

 
2004

LITZMAN, Jií.
Bakteriální imunomodulátory pro ale i proti. Alergie, Praha, Tigis. ISSN 1212-3536, 2004, vol. 6, no. 3, pp. 180-184.


more