Project details

 

Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie

Project Identification:NT13493-4/2012 (CEP Id: NT13493)
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Health of the CR
MU Faculty/Unit:
Central European Institute of Technology
MU Investigator:Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Project Team Member:MVDr. Boris Tichý, Ph.D.
Mgr. Martin Trbušek, Dr.
Cooperating Organization:
link to a new windowUniversity Hospital Brno-Bohunice
Publications/Results:more