Detail projektu

 

Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie

Kód projektu:NT13493-4/2012 (kód CEP: NT13493)
Období řešení:4/2012 - 12/2015
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Středoevropský technologický institut
Řešitel na MU:prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Člen realizačního týmu:MVDr. Boris Tichý, Ph.D.
Mgr. Martin Trbušek, Dr.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaFakultní nemocnice Brno
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Na variabilním průběhu chronické lymfocytární leukémie (CLL) se podílí řada faktorů. K významným patří signalizace B buněčnými receptory (BCR), jejíž intenzita závisí na molekulárních vlastnostech BCR. Výsledkem je variabilní proliferační potenciál maligních buněk ovlivňující heterogenní akumulaci genetických změn. V rámci projektu se zaměříme na stanovení výskytu stereotypních BCR a jejich podrobnou molekulární charakterizaci v definovaném souboru CLL. Využijeme nové genomické technologie a cytogenetické metody ke studiu genetických změn v CLL vzorcích a společně s klinickými údaji je budeme analyzovat s ohledem na zastoupení specifických BCR. Pro analýzu problematických případů s vícečetnými přestavbami IG zavedeme „single cell“ multiplexní PCR analýzu pro kompletní stanovení přestaveb těžkých i lehkých řetězců IG v kombinaci s vyšetřením mutací v dalších genech. U biklonálních CLL navrhneme klonálně specifické real-time PCR pro sledování koexistence maligních klonů v čase.