Project details

 

Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem

Project Identification:NT13547-4/2012 (CEP Id: NT13547)
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Health of the CR
MU Faculty/Unit:
Central European Institute of Technology
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Project Team Member:Bc. Petra Sedlinská
Assoc. Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowMasaryk Memorial Cancer Institute Brno
Publications/Results:more