Project details

 

Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012)

Project Identification:MUNI/A/0883/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Education
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Alena Bendová
Mgr. Petr Blažej
Mgr. Klára Bořutová
Mgr. et Mgr. Marie Čechová
Mgr. Marie Doskočilová
Ing. Marie Horáčková
Assoc. Prof. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jana Chlápková
Mgr. Jitka Jakešová
Mgr. Tomáš Janko, Ph.D.
Mgr. Iva Jevčaková
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Assoc. Prof. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.
Mgr. Veronika Lokajíčková
Mgr. Eva Minaříková
Mgr. Kateřina Mrázková, Ph.D.
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
Mgr. Martin Novák
Mgr. Gabriela Oaklandová
Mgr. Lenka Pavlíčková
Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.
Mgr. Radek Pospíšil
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jana Stejskalíková, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Mgr. Kateřina Ševčíková
Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Mgr. Magdalena Švandová
Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS., Ph.D.
Mgr. Marek Těšík
Mgr. Patrik Vacek
Mgr. Antonín Václavík, Ph.D.
Mgr. Bc. Monika Vašíčková
Mgr. Gabriela Věchtová
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
Assoc. Prof. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Mgr. Petra Vystrčilová
Mgr. Pavel Zlatníček, Ph.D.
Publications/Results:more