Project details

 

Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (IVZVSDP)

Project Identification:MUNI/A/0886/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Education
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Project Team Member:PhDr. Mgr. Petr Adamus, Ph.D.
PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
MUDr. Miroslav Bargel
Assoc. Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alena Franková, DiS.
PhDr. Lenka Gajzlerová
PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Horehleď
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Jiskrová
Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Mgr. Soňa Klempová
Assoc. Prof. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Kopečný
MgA. Mgr. Mariana Koutská
Mgr. et Mgr. Věra Linhartová
Mgr. Jarmila Matochová
PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Poláková
PhDr. Mgr. Jana Presová
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
Mgr. Svetlana Síthová
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Širmerová
Mgr. Naděžda Tichánková
Mgr. Jakub Tichý
Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Mgr. Martin Vrubel
Publications/Results:more