Project details

 

Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Project Identification:TD010063
Project Period:1/2012 - 12/2013
Investor:link to a new windowTechnology Agency of the Czech Republic
Programme / Project Type:OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Economics and Administration
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Project Team Member:Assoc. Prof. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc.
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowCharles University Prague
Responsible Person:PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Publications/Results:more