Project details

 

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

Project Identification:TB010CBU002
Project Period:4/2012 - 11/2013
Investor:link to a new windowTechnology Agency of the Czech Republic
Programme / Project Type:TB -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Project Team Member:Assoc. Prof. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowMEGA a.s.
Responsible Person:RNDr. Jaroslav Hrabal
link to a new windowDIAMO, státní podnik