Detail projektu

 

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

Kód projektu:TB010CBU002
Období řešení:4/2012 - 11/2013
Investor:odkaz do nového oknaTechnologická agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy -
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Člen realizačního týmu:doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaMEGA a.s.
Odpovědná osoba:RNDr. Jaroslav Hrabal
odkaz do nového oknaDIAMO, státní podnik
Anotace

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění: - rešerše uranové mineralizace na území ČR - zhodnocení ložisek podle kritérií dobývání - řešerše technologií a těžeb uranu ve světě a vyhodnocení pro využití v ČR - vyhodnocení ekologických impaktů na složky životního prostředí v ČR a ve světě - studie proveditelnosti pro lokality v severočeské křídě - legislativa a její úpravy s ohledem na využití nových technologických procesů