Project details

 

Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací (FITEAMP)

Project Identification:CZ.1.07/2.3.00/20.0181
Project Period:5/2012 - 4/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
Programme / Project Type:Operational Programme Education for Competitiveness -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Project Team Member:Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.
Mgr. Martin Holub
Mgr. Adela Hupková
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
Assoc. Prof. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mořkovský
Mgr. Bc. Jana Novotná Škarková
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
Assoc. Prof. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowInstitute of Archaeology of the ASCR, Brno, v. v. i.
Responsible Person:Assoc. Prof. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Publications/Results:more