Project details

 

Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR

Project Identification:NT13660
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Health of the CR
MU Faculty/Unit:
Institute of Biostatistics and Analyses
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Project Team Member:Ing. Milan Blaha, Ph.D.
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Ing. Blanka Vítková
Cooperating Organization:
link to a new windowCentral Military Hospital Praha
link to a new windowGeneral Teaching Hospital Praha
link to a new windowMasaryk Memorial Cancer Institute Brno
link to a new windowSt. Anne's University Hospital Brno
link to a new windowThomayer University Hospital Prague
link to a new windowUniversity Hospital Brno-Bohunice
link to a new windowUniversity Hospital Hradec Králové
link to a new windowUniversity Hospital Na Bulovce Prague
link to a new windowUniversity Hospital Pilsen
link to a new windowUniversity Hospital Prague - Motol
Publications/Results:more