Detail projektu

 

Evropeisace českých politických stran

Kód projektu:FRVS/1779/2006
Období řešení:1/2006 - 12/2006
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sociálních studií
Řešitel na MU:doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Anotace

Cílem projektu je přispět k rozvoji vzdělávací činnosti v oblasti evropeisace politických stran v rámci českého stranického systému. Problematika europeisace představuje v rámci současné zahraniční politické vědy jedno z nejakcentovanějších témat, které nabylo v českém prostředí na aktuálnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Jádrem projektu je zachycení dopadu evropeisace na činnost a podobu českých politických stran, přičemž nikoli nevýznamnou část projektu představuje pohled na impakt evropeisace na fungování českého stranického systému (např. otázka formování a existence "evropské" konfliktní linie) ve srovnání s jinými země středoevropského prostoru (Polsko, Slovensko), přičemž důraz je věnován na nalezení specifik evropeisace v českém (resp. středoevropském kontextu). Nedílnou součástí projektu je analýza postojů jednotlivých politických stran k evropskému integračnímu procesu (na základě programatiky, postojů představitelů, názorů odborníků a chování jejich představitelů v (nad)státních orgánech) a jejich následná klasifikace a srovnání. Teoretické zázemí tématu projektu představují jednak koncepty procesu evropeisace a klasifikací postojů politických stran k evropské zahraniční provenience (Ladrech, Vink, Taggart, Szczerbiak, Kopecký, Mudde), jednak vlastní teoreticko-metodologický příspěvek k vymezení či klasifikaci...