Detail projektu

 

Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004

Kód projektu:MSM0021622405
Období řešení:1/2005 - 12/2011
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Výzkumné záměry -
Fakulta/Pracoviště MU:
Právnická fakulta
Řešitel na MU:prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Člen realizačního týmu:prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Obor:AG - Právní vědy (A - Společenské vědy)
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Základním předmětem výzkumného záměru je nová etapa vývoje českého práva po vstupu ČR do EU a reakce na nová zadání, vyplývající z potřeb dalšího rozvoje evropské právní integrace, zejména na změny v systémově-strukturních a na ně navazující změny obsahových dimenzí dalšího rozvoje českého právního řádu v evropském kontextu. Řešení záměru je koncipovánona dvou úrovních obecnosti: jednak na úrovni právního řádu jako celku, jednak na úrovni rozhodujících právních disciplin. Cílem výzkumného záměru je zpracovat teoreticko-metodologický základ vývoje českého práva v nové etapě po květnu 2004 a současně vyřešit soubor konkrétních zadání na úrovni jednotlivých odvětví prva a následně poskytnout koherentní koncepční obraz českého práva v evropském kontextu.