Detail projektu

 

Využití strukturálních a šířkových parametrů v kombinatorice a algoritmické složitosti

Kód projektu:GA201/08/0308
Období řešení:1/2008 - 12/2010
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta informatiky
Řešitel na MU:prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Obor:IN - Informatika (I - Informatika)
BA - Obecná matematika (B - Fyzika a matematika)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:stromová šířka, parametrizované algoritmy, minory grafů, prohledávání grafu, průsečíkové číslo
Anotace

Mnoho praktických algoritmických otázek má jádro založené na kombinatorických strukturách jako jsou grafy či matroidy. Ačkoliv je typické, že na většinu těchto problémů nemáme žádná obecná efektivní algoritmická řešení, často jsme schopni je efektivně vyřešit pro všechny vstupy mající vhodnou vnitřní strukturu jako např. omezenou šířku. Našim plánem je zkoumat a dále zobecnit užitečná obsáhlá využití strukturálních šířkových parametrů kombinatoriky (jako jsou stromová, větvená, kliková, DAG - či ranková šířka, které již všechny byly shledány velmi užitečnými) při navrhování nových efektivních parametrizovaných algoritmů, při řešení otázek rozhodnutelnosti logických teorií a dokazování nových strukturálních vět o kombinatorických objektech. Plán navazuje na náš předchozí obdobný úspěšný výzkum (zhruba od roku 2001).