Research Project Results

 

Torts from the perspective of the private international law

Project Identification:GP407/08/P624
MU Investigator:JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:3/2008 - 12/2010
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects-

Publications:

 
2012

VALDHANS, Jiří.
Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 280 pp. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.


more

 
2011

VALDHANS, Jiří - ORGONÍK, Martin.
La Arbitrabilidad Limitada de los Litigios Surgidos de las Infracciones del Derecho de la Competencia Y la Posibilidad de Su Reconocimiento En Cumplimiento del Convenio de Nueva York. In La Aplicación Privada Del Derecho de la Competencia. Valladolid : Lex Nova, 2011. ISBN 978-84-9898-339-5, pp. 377-386. 2010, Valladolid.


more

 
2010

ROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
A Few Observations on Choice of Law. In Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis. Vyd. 1. New York : Juris Publishing, 2010. Czech Yearbook of International Law, ISBN 978-1-57823-272-7, pp. 3-24.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Enhancing Party Autonomy and the Limits thereto: Choice of Forum and Choice of Law in International Contracts - The international element position for the validity of freedom of choice. 2010.


more

 
2009

ROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Europejski obszar sądowy i jego wpływ na państwa trzecie, zwłaszcza wschodnie. In M. Zdanowicz, A. Doliwa - Klepacka (red.) Wybrane aspekty wpływu członkostwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi. Białystok : Wydzial Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. Nr. 1, ISBN 978-83-89620-76-7, pp. 167-182.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Interakce komunitární procesní a kolizní úpravy deliktů za současného vlivu nestátních prostředků. In Úloha medzinárodného práva a európskeho práva v 21.storočí z pohľadu krajín V4. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8082-258-3, pp. 1-10. 2008, Trnava.


more

 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Overriding Mandatory Rules according to the Draft New Czech Act on Private International Law. In Five Yers of EU Membership – Case of Czech. Vyd. prvé. Maribor : University of Maribor, 2009. monografie, ISBN 961-6399-58-6, pp. 133 - 154.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Party Autonomy Principle and Its Limitations in Rome II Regulation. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Vyd. 2009. Târgu-Jiu : “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009. ISBN 978-973-144-283-9, pp. 521-526. 2009, Târgu-Jiu.


more

 

VALDHANS, Jiří.
The Influence of Constitutional Rights on the Formulation of Modern Private International Law Regulations. In The Organic Law of the State: Stages of Becoming and Developments in Central and East Europe. 2009 : Státní univerzita Jana Kupaly v Grodnu, 2009. ISBN 978-985-515-143-3, pp. 44-50. 2009, Grodno.


more

 

VALDHANS, Jiří.
The Pitfall of Interpreting Rome II Regulation Consistently with Brussels I Regulation. Jurisprudencija, Vilnius, Baltios kopija, Lithuania. ISSN 1392-6195, 2009, vol. 2009, no. 2, pp. 229-244.


more

 
2008

book coverVALDHANS, Jiří - MYŠÁKOVÁ, Petra.
Conflict Rules for Delicts and Quasi-Delicts. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Vyd. I. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4630-6, pp. 128-138. 2008, Brno.


more

 

book coverVALDHANS, Jiří - MYŠÁKOVÁ, Petra.
Rome I and Rome II Regulations. Alies or Enemies?. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Vyd. I. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4733-4, pp. 822-829. 2008, Brno.


more