Research Project Results

 

Past and present changes in Sudeten mountain bogs

Project Identification:GA206/08/0389
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2012
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects-
Cooperating Organization:
link to a new windowFaculty of Science UP Olomouc
link to a new windowInstitute of Botany of the ASCR, v. v. i.
link to a new windowPalacký University, Olomouc

Publications:

 
2015

JIROUŠEK, Martin - TŮMA, Ivan - ZÁHORA, Jaroslav - HOLUB, Petr - KINTROVÁ, Kateřina - HÁJEK, Michal.
Decomposition patterns, nutrient availability, species identities and vegetation changes in central-European summit bogs. Boreal Environment Resesarch, Finland. ISSN 1239-6095, 2015, vol. 20, no. 5, pp. 571-586.


more

 
2014

DUDOVÁ, Lydie - HÁJKOVÁ, Petra - OPRAVILOVÁ, Věra - HÁJEK, Michal.
Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research, Elsevier, USA. ISSN 0033-5894, 2014, vol. 82, no. 1, pp. 107-120.


more

 

HÁJEK, Michal - POULÍČKOVÁ, Aloisie - VAŠUTOVÁ, Martina - SYROVÁTKA, Vít - JIROUŠEK, Martin - ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana - OPRAVILOVÁ, Věra - HÁJKOVÁ, Petra.
Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs. Hydrobiologia, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, The Nederlands. ISSN 0018-8158, 2014, vol. 726, no. 1, pp. 95-107.


more

 
2013

HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra - KOČÍ, Martin - JIROUŠEK, Martin - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - KINTROVÁ, Kateřina.
Do we need soil moisture measurements in the vegetation–environment studies in wetlands?. Journal of Vegetation Science, Oxford, Wiley-Blackwell, Great Britain. ISSN 1100-9233, 2013, vol. 24, no. 1, pp. 127-137.


more

 

JIROUŠEK, Martin - POULÍČKOVÁ, Aloisie - KINTROVÁ, Kateřina - OPRAVILOVÁ, Věra - HÁJKOVÁ, Petra - RYBNÍČEK, Kamil - KOČÍ, Martin - BERGOVÁ, Klára - HNILICA, Radek - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - KRÁLOVÁ, Štěpánka - HÁJEK, Michal.
Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms. Freshwater Biology, Danvers, Blackwell Science, USA. ISSN 0046-5070, 2013, vol. 58, no. 10, pp. 2196-2207.


more

 

MIKULÁŠKOVÁ, Eva - JIROUŠEK, Martin - PROCHÁZKOVÁ, Jana - TÁBORSKÁ, Markéta.
Mechorosty mokřadních biotopů na vybraných lučních enklávách Krkonoš. Opera Corcontica, Vrchlabí, The Krkonoše Mountains National Park Administration. ISSN 0139-925X, 2013, vol. 50, no. leden 2014, pp. 107-118.


more

 

TÁBORSKÁ, Markéta.
Společenstva mechorostů na horských prameništích Hrubého Jeseníku a hlavní ekologické faktory, které je ovlivňují. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Přírodní vědy, Vlastivědné muzeum. ISSN 1212-1134, 2013, vol. 2013, no. 305, pp. 31-50.


more

 

POULÍČKOVÁ, Aloisie - HÁJKOVÁ, Petra - KINTROVÁ, Kateřina - BAŤKOVÁ, Romana - CZUDKOVÁ, Markéta - HÁJEK, Michal.
Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. Environmental Pollution, Oxford, Elsevier, Great Britain. ISSN 0269-7491, 2013, vol. 179, no. 1, pp. 201-209.


more

 
2012

JIROUŠEK, Martin - TŮMA, Ivan - ZÁHORA, Jaroslav - HÁJEK, Michal - HOLUB, Petr - KINTROVÁ, Kateřina.
Differences in decomposition among Sphagnum species in high N polluted summit bogs in the Czech Republic. 2012.


more

 
2011

HÁJEK, Michal - ROLEČEK, Jan - COTTENIE, Karl - KINTROVÁ, Kateřina - HORSÁK, Michal - POULÍČKOVÁ, Aloisie - HÁJKOVÁ, Petra - FRÁNKOVÁ, Markéta - DÍTĚ, Daniel.
Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots. Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell, Great Britain. ISSN 0305-0270, 2011, vol. 38, no. 9, pp. 1683-1693.


more

 

JIROUŠEK, Martin - TŮMA, Ivan - HOLUB, Petr - ZÁHORA, Jaroslav - KINTROVÁ, Kateřina - HÁJEK, Michal.
Jak měnící se živinové poměry vrchovišť Jizerských hor a Jeseníků ovlivňují dekompozici: transplantační experiment. 2011. ISBN 978-80-86632-33-9.


more

 

HÁJKOVÁ, Petra - HÁJEK, Michal - RYBNÍČEK, Kamil - JIROUŠEK, Martin - TICHÝ, Lubomír - KRÁLOVÁ, Štěpánka - MIKULÁŠKOVÁ, Eva.
Long-term vegetation changes in bogs exposed to high amospheric deposition, aerial liming and climate fluctuation. Journal of Vegetation Science, Wiley-Blackwell, Great Britain. ISSN 1100-9233, 2011, vol. 22, no. 5, pp. 891-904.


more

 

JIROUŠEK, Martin - HÁJEK, Michal - BRAGAZZA, Luca.
Nutrient stoichiometry in Sphagnum along a nitrogen deposition gradient in highly polluted region of Central-East Europe. Environmental Pollution, Great Britain. ISSN 0269-7491, 2011, vol. 2011, no. 159, pp. 585-590.


more

 

JIROUŠEK, Martin - HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra.
The relationships between the bog vegetation and water chemistry: difference between single samples and long-term averages. 2011. ISBN 978-80-260-0061-7.


more

 

ŠANDA, Martin - SNĚHOTA, Michal - JIROUŠEK, Martin - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - HÁJEK, Michal - SOBOTKOVÁ, Martina.
Vodní režim a vegetační skladba jizerskohorských vrchovišť. In Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011, Sborník závěrečného vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002. Praha : ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04944-0, pp. 176-182.


more

 
2010

JIROUŠEK, Martin - HÁJEK, Michal.
Nutrient concentrations in Sphagnum capitula as indicators of nutrient availability to bog plants. 2010.


more

 

HÁJKOVÁ, Petra - JIROUŠEK, Martin - SHAW, Blanka.
Sphagnum rubellum, extrémně vzácný druh na jesenických vrchovištích: výsledky terénního průzkumu a revize herbářových položek. Bryonora, Praha, Česká botanická společnost. ISSN 0862-8904, 2010, vol. 45 (2010), no. 1, pp. 12-18.


more

 

DUDOVÁ, Lydie - HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra.
The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene. Preslia. ISSN 0032-7786, 2010, vol. 82, no. 2, pp. 223-246.


more