Detail projektu

 

Vlastní daňové příjmy obcí

Kód projektu:GP407/09/P285
Období řešení:1/2009 - 12/2011
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Postdoktorské projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Právnická fakulta
Řešitel na MU:doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Obor:AG - Právní vědy (A - Společenské vědy)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:daň, poplatek, územní samosprávný celek, obec, obecní rozpočet, dań z nemovistostí, místní poplatek, místní daň
Anotace

Mezi jeden ze čtyř základních neopominutelných znaků skuteční místní samosprávy patří ekonomická autonomie obcí, která s emusí projekvovat nejen při rozhodování o výdajích, ale i o příjmech obecních rozpočtů včetně příjmů daňových. tato skutečnost je však často v legislativních procesech opomíjena, což by mohlo představovat i určitou hrozbu pro samosprávné působení obcí. Grantový projekt je zaměřen především na možné modely řešení stávajícícho nepříliš uspokojivého stavu, kdy jsou obce odkázány zejm. na dotace ze státního rozpočtu a na podíly z výnosů sdílených daní. Cílem projektu je provedení komplexní analýzy stávajících daňových příjmů obcí v ČR s důrazem na příjmy vlastní (daň z nemovitostí, místní poplatky apod.). Na základě analýzy jendotlivých právních aktů, jejich vazeb a související judikatury budou formulovány silné a slabé stránky stávajícího stavu. Primárním cílem je pak navrhnout modely pro legislativní praxi, která by obecním rozpočtům zajistila dostatečné vlastní finanční zdroje, tj. skutečnou ekonomickou autonomii obcí nezbytnou pro jejich samosprávné působení.