Project details

 

Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanických studií k chemoterapii rakoviny

Project Identification:GD301/09/H004
Project Period:1/2009 - 12/2012
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Doctor grants -
MU Faculty/Unit:
Central European Institute of Technology
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowInstitute of Biophysics
Responsible Person:Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Publications/Results:more