Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1163


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 15Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 18Letter I, page 18Letter J, page 24Letter K, page 24Letter L, page 25Letter M, page 26Letter N, page 29Letter O, page 31Letter P, page 32Letter Q, page 40Letter R, page 40Letter S, page 43Letter T, page 48Letter U, page 50Letter V, page 51Letter W, page 56Letter X, page 57Letter Y, page 57Letter Z, page 57
First pagePrevious page|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 181 - 200
Digitální spektrometrický systému se sadou různých typů scintilátorů (MUNI/33/53547/2016)
MU Investigator:RNDr. Martin Veškrna
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:5/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of TTO
more
Dishevelled - identifikace základních koordinát (GA15-21789S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost (GA15-10625S)
MU Investigator:Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Diskurzní konstrukce jinakosti v mediálním a post-mediálním prostoru (GA16-05484S)
MU Investigator:Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Dissim: disambiguace významu slov pro výpočet podobností dokumentů (MUNI/33/10/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 9/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (LM2015079)
MU Investigator:Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů (GA16-20335S)
MU Investigator:Assoc. Prof. MgA. David Drozd, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Diversifying preschool education in the Czech Republic: inclusion, exclusion and social inequalities (GA16-18940S)
MU Investigator:Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Dlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritérií (16-28040A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu (QJ1610248)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / KUS - Global sustainable systems in Agriculture 2012-2018
more
DNA barcoding kryptogamů a paralelní biosystematické studie vybraných skupin (NF-CZ07-ICP-3-104-2015)
MU Investigator:Mgr. Alica Košuthová, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2015 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
DOMOV 2016: longitudinální výzkum raného vývoje (MUNI/A/1141/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Dopady Energiewende na energetickou bezpečnost České a Polské republiky (96075/2016-OVD)
MU Investigator:Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Foreign Affairs of the CR / Czech-Polish Forum
more
Dvojvláknové zlomy u jedinců s velmi vysokou délkou života a možný vztah ke stravovacím návykům (MUNI/C/1066/2015)
MU Investigator:Bc. Peter Lénárt
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Dynamické makroekonomické modely malých otevřených ekonomik – aktuální problémy a výzvy (MUNI/A/1040/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie (GA15-12386S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (GBP302/12/G157)
MU Investigator:Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Dynamika změny v české společnosti (GB14-36154G)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
DysHelper – nástroj pro testování přístupnosti webu a jeho automaticky personalizovaná úprava pro uživatele s dyslexií (MUNI/33/01/2016)
MU Investigator:RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 8/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Earth-Sciences Studies in Central and South-Eastern Europe (CIII-RO-0038-10-1415)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
First pagePrevious page|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 181 - 200