Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1085


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 8Letter E, page 9Letter F, page 14Letter G, page 15Letter H, page 16Letter CH, page 17Letter I, page 17Letter J, page 22Letter K, page 22Letter L, page 23Letter M, page 24Letter N, page 27Letter O, page 29Letter P, page 30Letter Q, page 37Letter R, page 37Letter S, page 41Letter T, page 46Letter U, page 48Letter V, page 49Letter W, page 53Letter X, page 53Letter Y, page 53Letter Z, page 53
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1085 records, displayed 21 - 40
Analytické využití teoretických konceptů v sociálních vědách (MUNI/A/0995/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů (GA13-05082S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů (MUNI/A/0786/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb (MUNI/C/0920/2013)
MU Investigator:Bc. Monika Dúcka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza geografického vzdělávání, porovnání pojetí kurikula v České republice a v Rakousku z hlediska modernizace kurikula a jeho orientace na behaviorální a humánní aps (67p6)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:6/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (MUNI/A/0808/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů (MUNI/A/0775/2013)
MU Investigator:Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva (MUNI/A/0837/2013)
MU Investigator:Mgr. Zuzana Candigliota
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií (GAP304/10/1395)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza kmenových nádorových buněk gliomů (MUNI/C/1004/2013)
MU Investigator:Bc. Marek Hampl
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem (NT13514-4/2012)
MU Investigator:Mgr. Jiří Šána
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Analýza nadačního práva ve vybraných evropských zemích v proměnách času (N/A)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:12/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
MU Investigator:Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu (VF20102014003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:10/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Other grant research and development projects
more
Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (MUNI/A/0844/2013)
MU Investigator:Ing. Štěpán Mikula
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (GPP407/11/P091)
MU Investigator:PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod (GAP103/11/0933)
MU Investigator:Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2011 - 1/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor (GAP102/12/2034)
MU Investigator:Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza, hodnocení a vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země (MUNI/A/0952/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýzy výzkumů v prostředí sociálně znevýhodněných skupin a multikulturní výchovy (MUNI/A/0850/2013)
MU Investigator:Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1085 records, displayed 21 - 40