Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1139


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 15Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 18Letter I, page 18Letter J, page 23Letter K, page 23Letter L, page 25Letter M, page 25Letter N, page 29Letter O, page 31Letter P, page 32Letter Q, page 39Letter R, page 39Letter S, page 43Letter T, page 48Letter U, page 50Letter V, page 51Letter W, page 55Letter X, page 56Letter Y, page 56Letter Z, page 56
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1139 records, displayed 21 - 40
Algebraické metody v kvantové logice (CZ.1.07/2.3.00/20.0051)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2011 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Algebraické, fuzzy a logické aspekty statistického učení pro posouzení rizika vzniku rakoviny (67p5)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2013 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (7E13006)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:9/2013 - 4/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
Analytické využití teoretických konceptů v sociálních vědách (MUNI/A/0995/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů (GA13-05082S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů (MUNI/A/0786/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb (MUNI/C/0920/2013)
MU Investigator:Bc. Monika Dúcka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza geografického vzdělávání, porovnání pojetí kurikula v České republice a v Rakousku z hlediska modernizace kurikula a jeho orientace na behaviorální a humánní aps (67p6)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:6/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (MUNI/A/0808/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů (MUNI/A/0775/2013)
MU Investigator:Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza judikatury v oblasti zdravotnického práva (MUNI/A/0837/2013)
MU Investigator:Mgr. Zuzana Candigliota
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií (GAP304/10/1395)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Analýza kmenových nádorových buněk gliomů (MUNI/C/1004/2013)
MU Investigator:Bc. Marek Hampl
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza mikroRNA v glioblastomových kmenových buňkách: predikce léčebné odpovědi a identifikace nových terapeutických cílů u pacientů s glioblastomem (NT13514-4/2012)
MU Investigator:Mgr. Jiří Šána
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Analýza nadačního práva ve vybraných evropských zemích v proměnách času (N/A)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:12/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
MU Investigator:Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu (VF20102014003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:10/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Other grant research and development projects
more
Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (MUNI/A/0844/2013)
MU Investigator:Ing. Štěpán Mikula
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (GPP407/11/P091)
MU Investigator:PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod (GAP103/11/0933)
MU Investigator:Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2011 - 1/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1139 records, displayed 21 - 40