Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 853


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 7Letter E, page 8Letter F, page 12Letter G, page 12Letter H, page 13Letter CH, page 14Letter I, page 14Letter J, page 18Letter K, page 19Letter L, page 20Letter M, page 20Letter N, page 23Letter O, page 25Letter P, page 25Letter Q, page 30Letter R, page 30Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 38Letter V, page 38Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 853 records, displayed 301 - 320
Inovace předmětu - Z8101 Základy fotogrammetrie (MUNI/FR/1762/2014)
MU Investigator:Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu - Z8311 3D modelování a vizualizace (MUNI/FR/1760/2014)
MU Investigator:Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Bi3307 Aktuální trendy v analýze tvaru a obrazu v antropologii (MUNI/FR/1846/2014)
MU Investigator:Mgr. Monika Zemanová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Bi8870 Mechanismy buněčné smrti, význam, metody (MUNI/FR/1796/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu BRRF0121 Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení a přednáška. Od presentací po e-learning. (MUNI/FR/1515/2014)
MU Investigator:Mgr. Ing. Marek Dostál
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu C3806 - Cvičení z chemie polymerů (MUNI/FR/1765/2014)
MU Investigator:Mgr. Pavla Hanáčková
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu doktorského studia Prezentace na odborném semináři (DXE_PREZ) (MUNI/FR/1566/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu IB111 Úvod do programování skrze Python (MUNI/FR/1632/2014)
MU Investigator:Mgr. Jan Papoušek
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (MUNI/FR/1740/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení vytvořením a zavedením nové úlohy „ Stanovení vazebných konstant protein – léčivo pomocí kapilární elektroforézy“. (MUNI/FR/1478/2014)
MU Investigator:Mgr. Lenka Michalcová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Molekulární embryologie (MUNI/FR/1630/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmetu navazujícího magisterského studia NV302K Veřejné stavební právo (MUNI/FR/1660/2014)
MU Investigator:Mgr. Michal Matouš
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Project Management na Fakultě informatiky MU (MUNI/FR/1682/2014)
MU Investigator:RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu SZ9BP_METW Metodologický workshop (MUNI/FR/1382/2014)
MU Investigator:Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmětu Základy farmakologie - Kazuistiky (MUNI/FR/1782/2014)
MU Investigator:PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace přednášek z organické chemie na MU (MUNI/FR/1838/2014)
MU Investigator:Mgr. Jakub Švenda, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace skupiny předmětů Anglický jazyk pro pedagogy a Anglický jazyk pro speciální pedagogy (MUNI/FR/1551/2014)
MU Investigator:Mgr. Radka Mlýnková
MU Faculty/Unit:Language Centre
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2012 - 5/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Inovace studijního předmětu otorinolaryngologie (MUNI/FR/1227/2014)
MU Investigator:Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace studijních materiálů Patologické fyziologie - obrazový atlas (MUNI/FR/1724/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 853 records, displayed 301 - 320