Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 834


Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 13Letter CH, page 14Letter I, page 14Letter J, page 17Letter K, page 17Letter L, page 18Letter M, page 19Letter N, page 21Letter O, page 23Letter P, page 23Letter Q, page 28Letter R, page 28Letter S, page 31Letter T, page 35Letter U, page 36Letter V, page 37Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 834 records, displayed 301 - 320
Inovace předmětu Muzejní pedagogika (MUNI/FR/1201/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Online_A (MUNI/FR/1195/2015)
MU Investigator:PhDr. Tamara Váňová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Řízení před Ústavním soudem (MUNI/FR/0975/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání (MUNI/FR/1206/2015)
MU Investigator:Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Znalectví hmotné kultury středověku (MUNI/FR/1431/2015)
MU Investigator:PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie (GA16-18261S)
MU Investigator:Daniel Joel Shaw, Ph.D., M.Sc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Inovace studijního programu pro předmět První pomoc u studijních oborů Všeobecná sestra, Nutriční terapeut a Dentální hygienista: Tvorba elektronické audiovizuální studijní opory (MUNI/FR/1043/2015)
MU Investigator:PhDr. Simona Saibertová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace studijních materiálů - Patofyziologie v obrazech (MUNI/FR/1611/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výukových materiálů pro výuku humánní osteologie (MUNI/FR/1445/2015)
MU Investigator:Mgr. Veronika Kováčová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výuky českého znakového jazyka (MUNI/FR/1615/2015)
MU Investigator:PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výuky dějin britského dramatu na KAA FF MU - dějiny britské dramatiky od modernismu po rok 1956 (MUNI/FR/1064/2015)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výuky metod antropologie (MUNI/FR/1440/2015)
MU Investigator:Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výuky předmětu Fyziologie pro studijní program Specializace ve zdravotnictví, v oboru Fyzioterapie, akreditovaném v českém a anglickém jazyce (MUNI/FR/1552/2015)
MU Investigator:Mgr. Jana Svačinová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě (MUNI/FR/0986/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací (MUNI/A/0909/2015)
MU Investigator:Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice (MUNI/A/0999/2015)
MU Investigator:Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Institucionální webová prezentace (ROZV/12/2016)
MU Investigator:Ing. Markéta Soukupová, MBA
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion (2015-1-PL01-KA204-016407)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 6/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země (MUNI/A/1315/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inteligentní antibakteriálně účinné nanoterapeutikum (TA04011245)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:7/2014 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 834 records, displayed 301 - 320