Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 1163


Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 15Letter G, page 16Letter H, page 17Letter CH, page 18Letter I, page 18Letter J, page 24Letter K, page 24Letter L, page 25Letter M, page 26Letter N, page 29Letter O, page 31Letter P, page 32Letter Q, page 40Letter R, page 40Letter S, page 43Letter T, page 48Letter U, page 50Letter V, page 51Letter W, page 56Letter X, page 57Letter Y, page 57Letter Z, page 57
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 301 - 320
Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages (15-34666L)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Other non-grant research and development projects
more
FSpS - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/FSpS/2016)
MU Investigator:Ing. Jana Nová, PhD., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Sports Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
FSS - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/FSS/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
FTutor1D: interaktivní nástroj pro výuku jednorozměrné diskrétní Fourierovy transformace (MUNI/33/06/2016)
MU Investigator:RNDr. David Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:4/2016 - 9/2016
Investor/Programme:Masaryk University / FI Dean's Programme
more
Funkce TDM1 proteinu v mei?ze (GA14-22346S)
MU Investigator:Mgr. Karel Říha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Funkce UPF1 helikázy v procesech odehrávajících se v buněčném jádře (GA16-18578S)
MU Investigator:Mgr. Karel Říha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer (7AMB16FR014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Funkční a traseologická analýza pravěkých kamenných projektilů (MUNI/21/KAN/2016)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán (FV10323)
MU Investigator:MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2016 - 6/2020
Investor/Programme:Ministry of Industry and Trade of the CR / TRIO
more
Funkční význam epigenetické modifikace H3K27me3 na rostlinných telomerových histonech (MUNI/C/1010/2015)
MU Investigator:Bc. Veronika Rájecká
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Fyziologie rostlin 2016 (MUNI/A/1582/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně (GA15-06548S)
MU Investigator:Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (MUNI/A/0959/2015)
MU Investigator:Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Genetická a epigenetická patofyziologie vybraných stavů (MUNI/A/1426/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S)
MU Investigator:Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Genetické studie k identifikaci molekulárních mechanizmu bunecné polarity a auxinového transportu v rostlinách (GA13-40637S)
MU Investigator:Mgr. Jiří Friml, Dr.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:2/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby (16-31207A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Genomické a proteomické přístupy ke studiu fyziologických a evolučních procesů (MUNI/A/0902/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Genomics & Proteomics goes English (MUNI/FR/0903/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jan Havliš, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
First pagePrevious page|...|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|...|Next pageLast page
found: 1163 records, displayed 301 - 320